Podpora rodičovských kompetencií

Poradenstvo pre rodičov a prostredníctvom neho aj podpora rodičovských kompetencií je integrálnu súčasťou našej práce. Množstvo informácií o dieťati potrebujeme zistiť skôr, ako dieťa príde do ambulancie. Preto stretnutiu s dieťaťom často predchádza stretnutie s rodičom.

Vychádzame z predpokladu, že rodič najlepšie pozná svoje dieťa a preto pri formulovaní klinických a akýchkoľvek záverov s rodičmi spolupracujeme veľmi intenzívne, aby bol efekt liečby čo najintenzívnejší a najstabilnejší.

Zároveň v priebehu psychoterapeutického procesu s rodičom veľmi intenzívne spolupracujeme. Naša spolupráca je založená tak na podpore dieťaťa, ako aj na podpore rodiča a jeho rodičovskej kompetencie tak, aby sme ďalším problémom predišli a aby sme neopakovali také formy správania, ktoré podporili vznik ochorenia, prípadne problému u dieťaťa.

Vo svojej práci si plne uvedomujeme, že rodičmi sa stávame a snažíme sa pre svoje deti byť najlepšími sprievodcami životných situácií. Zároveň si uvedomujeme, že je to životná rola, o ktorej okrem vlastnej zapamätanej skúsenosti s našimi rodičmi, učenia pokusom a omylom a rodičovskej intuície toho veľa nevieme.

Preto sa snažíme rodičov podporiť tak, aby sa vo svojej roli rodiča aj po ukončení terapeutickej práce cítili čo najkomfortnejšie a dôverovali kompetenciám a svojmu rodičovskému štýlu.

...A zároveň vieme, že nie všetky informácie sú pre detské uši. Snažíme sa pracovať tak, aby sme deti posilnili a nie oslabili...