CENNÍK

Ambulancia nie je v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami. Z tohto dôvodu nie sú potrebné výmenné lístky, doporučenia od lekára ani žiadne iné "papierovačky". Vieme tak zabezpečiť úplnú diskrétnosť a anonymitu klienta.

Úhrady za poskytované služby je možné realizovať iba platbou v hotovosti.

Cenník zdravotných výkonov

•  Psychoterapia individuálna (50min.)              30 €
•  Psychoterapia párová, rodinná (60min.)             40 €
•  Psychologické vyšetrenie - vodiči motorových vozidiel           50 €
    •   Psychologické vyšetrenie - vodiči TAXI           40 €        
•  Zbrojný preukaz - posúdenie psychickej spôsobilosti      55 €  
•  Pracovníci SBS - posúdenie psychickej spôsobilosti       40 €
•  Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu         70 €
•  Vodiči dôchodcovia – kontrola po skrátenej platnosti (Skup. B)   40 €
•  Odobratý vodičský preukaz                 90 €
•  Odborné poradenstvo pre vodičov              230 € 
•  Psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti           90 €