O NÁS

Marta Popelková

Štúdium psychológie som absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení školy som pracovala jedenásť rokov ako klinický psychológ v psychiatrickej liečebni vo Veľkom Záluží. Aktuálne mám súkromnú psychologickú a psychoterapeutickú prax. Na UKF v Nitre prednášam klinickú psychológiu a psychoterapiu.

Vykonala som rigoróznu skúšku zo psychológie a špecializačnú skúšku v obore klinická psychológia. Som zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR.

Absolvovala som dlhodobý výcvik v dynamickej psychoterapii, výcvik v biofeedbacku a neurofeedbacku, semináre a workshopy najmä z oblasti procesorientovanej, kognitívno-behaviorálnej a systemickej psychoterapie. Zúčastňujem sa teoretických i praktických odborných diagnostických a terapeutických  seminárov, konferencií, výcvikov.

Som držiteľka oprávnenia vykonávať dopravno – psychologické vyšetrenia vodičov motorových vozidiel a psychickej spôsobilosti držiteľov a žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu.

Venujem sa najmä psychoterapii a diagnostike. Pracujem s ľuďmi, ktorí hľadajú pomoc a podporu pri riešení psychických i  psychosomatických problémov a ťažkostí v partnerských, manželských, pracovných vzťahoch, v osobnom živote, napr. chcú viacej rozumieť sebe, svojmu správaniu a konaniu, svojím rozhodnutiam, naučiť sa relaxovať, účinnejšie komunikovať či zvládať náročné životné situácie.

Žijem a pracujem v Nitre, mám manžela, tri dospelé deti a dvoch vnukov. Mám rada prácu v záhrade, čítanie kníh, počúvanie hudby, sem-tam si zahrám na klavír. Radosťou a energiou ma napĺňa čas strávený s vnukmi, v prírode, v lete pri mori.

Marta Zaťková

Štúdium psychológie som absolvovala na Filozofickej fakulte UCM v Trnave a na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Úplné vzdelanie pre klinickú prax som získala na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave, kde som absolvovala Prípravu na výkon v zdravotníctve a zároveň aj atestáciu v odbore Klinická psychológia.

Úplné psychoterapeutické vzdelanie som získala v Košickom inštitúte systemickej psychoterapie, kde som absolvovala 860 hodinový (5-ročný) dlhodobý výcvik „Umenie terapie“. Obdobie „Košického kreovania psychoterapeutických spôsobilostí“ v súčasnosti vnímam ako najťažšie, najkrajšie a najužitočnejšie obdobie profesného získavania psychoterapeutických skúseností. Ďalej som absolvovala dvojročný výcvik v Kariérovom poradenstve prostredníctvom procesorientovanej psychoterapeutickej optiky. Pre formovanie mojich psychoterapeutických skúseností má výrazný vplyv aj absolvovaný výcvik v oblasti Terapie prostredníctvom schém v Inštitúte ABC v Liptovskom Mikuláši, kde som aktuálne zaradená aj do ďalšieho dlhodobého psychoterapeutického výcviku v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii. Detskú psychoterapiu s psychoanalytickým vhľadom sa snažím vhodne kombinovať pri pochopení a porozumení detskému svetu, ktorý je pre mňa vždy fascinujúcim procesom. Filiálna terapia rovnako s psychoanalytickým vhľadom je ďalšou užitočnou psychoterapeutickou oblasťou v ktorej som absolvovala vzdelávanie a ktorú vo svojej práci často a rada používam. Zároveň mám absolvovaný komplexný akreditovaný výcvik v biofedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metódy s absolvovaním záverečnej skúšky a supervíziami prípadov.

Zároveň som absolvovala odborné semináre v oblasti psychodiagnostiky v oblasti posudzovania metódy ROR pre začiatočníkov a pokročilých, absolvovaný výcvik v metóde ROR pre deti od 1-4 roku, absolvované semináre v psychodiagnostike detskej kresby (Test kresby stromu, Kresba postavy, Luscherova klinická diagnostika, Hand test, WISC III a mnohé ďalšie).

Žijem a pracujem v Nitre, mám manžela, dve deti. Oddychujem najradšej športom, rada cestujem a od kedy sa pamätám, milujem knihy... Sú nielen cestou k múdrosti, ale aj krásnym únikom z reality.