O NÁS

Marta Popelková

Štúdium psychológie som absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení školy som pracovala jedenásť rokov ako klinický psychológ v psychiatrickej liečebni vo Veľkom Záluží. Aktuálne mám súkromnú psychologickú a psychoterapeutickú prax. Na UKF v Nitre prednášam klinickú psychológiu a psychoterapiu.

Vykonala som rigoróznu skúšku zo psychológie a špecializačnú skúšku v obore klinická psychológia. Som zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR.

Absolvovala som dlhodobý výcvik v dynamickej psychoterapii, výcvik v biofeedbacku a neurofeedbacku, semináre a workshopy najmä z oblasti procesorientovanej, kognitívno-behaviorálnej a systemickej psychoterapie. Zúčastňujem sa teoretických i praktických odborných diagnostických a terapeutických  seminárov, konferencií, výcvikov.

Som držiteľka oprávnenia vykonávať dopravno – psychologické vyšetrenia vodičov motorových vozidiel a psychickej spôsobilosti držiteľov a žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu.

Venujem sa najmä psychoterapii a diagnostike. Pracujem s ľuďmi, ktorí hľadajú pomoc a podporu pri riešení psychických i  psychosomatických problémov a ťažkostí v partnerských, manželských, pracovných vzťahoch, v osobnom živote, napr. chcú viacej rozumieť sebe, svojmu správaniu a konaniu, svojím rozhodnutiam, naučiť sa relaxovať, účinnejšie komunikovať či zvládať náročné životné situácie.

Žijem a pracujem v Nitre, mám manžela, tri dospelé deti a dvoch vnukov. Mám rada prácu v záhrade, čítanie kníh, počúvanie hudby, sem-tam si zahrám na klavír. Radosťou a energiou ma napĺňa čas strávený s vnukmi, v prírode, v lete pri mori.