Párová terapia

V našej práci často prichádzame do kontaktu s pármi, ktoré v aktuálnom životnom období vnímajú, že vzťah v ktorom žijú, nefunguje tak ako by si predstavovali. V partnerskej kríze sa často môžeme ocitnúť aj po prekonaní náročných osobných kríz, rodičovských kríz a pracovne náročných období.

Náročné obdobie však môže byť aj cestou k rastu, uprataniu si životných priorít a dôležitej investície do partnerského vzťahu.

Vychádzame s predpokladu, že čo sa vo vzťahu pokazilo, vo vzťahu by sa malo aj napraviť. Psychoterapeutická podpora v manželstve, rodičovstve a partnerstve je z nášho pohľadu dôležitým činiteľom podpory celkovej pohody v živote.Skúsenosti nám hovoria, že čím viac sa snažíme byť v partnerstve vzájomne funkční, tým ľahšie sa napĺňajú a zvládajú aj všetky ostatné role v našom živote (rodičovská, pracovná, osobná).