Poradenstvo pri zadržaní vodičského oprávnenia

 
Ponúkame odborné psychologické poradenstvo, v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky, alebo liečiva a neboli psychiatrom diagnostikovaní ako závislí.

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní. Minimálny počet účastníkov pre otvorenie skupiny je 3. Na konci dostanú účastníci doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu sa osoby ako účastníka cestnej premávky. Pre informáciu o konkrétnom termíne najbližšieho stretnutia napíšte e-mail na info@akpnitra.sk a my Vás budeme kontaktovať.