Klinická psychológia a psychoterapia

 
Každý z nás sa v živote stretne so situáciami, ktoré sa zdajú byť bez východiska a stláčajú nás k zemi. Či už je to traumatická udalosť, smrť blízkej osoby, pocit beznádeje alebo strata zmyslu života, vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto je ochotný nás pozorne vypočuť a pomôcť. V rámci klinickej psychológie a psychoterapie dospelých sa zameriavame na nasledujúce príznaky:

•  akútne psychické krízy - strata partnera, zamestnania, životných istôt,  
   zmena zdravotného stavu, úmrtie partnera, alebo blízkeho človeka, ...
•  psychické stavy vyvolané stresom (traumy, násilné incidenty, psychické vyčerpanie),
•  úzkosť, záchvaty paniky, depresia, sociálne a iné fóbie,
•  nízka sebadôvera,
•  ťažkosti vo zvládaní stresových situácií,
•  partnerské nezhody, manželské konflikty,
•  psychosomatické ťažkosti,
•  hľadanie zmyslu, naplnenia, alebo nového smeru v živote.